Stezka písmáků

Stezka písmáků 

 

 

Nová Stezka písmáků 2021
Milí účastníci soutěže Stezka písmáků. V roce 2021 jsme se rozhodli pro změnu v konceptu Stezky. Nebojte se, každý si najde to své. Uvědomujeme si jednak ne velký zájem dětí o četbu knih obecně, ale i to, že četby Bible se to týká ještě více. Proto jsme pro vás připravili aktivity, které by měly předcházet vlastní četbě textů. Doufáme, že budou motivací si otevřít Bibli a dané příběhy si přečíst v širším kontextu. V letošním roce se chceme zaměřit především na Evangelia. První kolo bude rozděleno do pěti bloků, které postupně budeme zveřejňovat na stránkách www.stezkapismaku.cz a to vždy na začátku měsíců duben, květen, červen, září, říjen. Každý měsíc se budeme věnovat dvěma tématům, která jsou: pravda, věrnost, pomoc, přátelství, zdvořilost, ochrana, poslušnost, radost, hospodárnost, čistota. V doprovodné metodice budou vždy aktivity pro oddílovou činnost, ale také pro rodiny. Tedy bude dobré, pokud v oddíle vedoucí a v rodině někdo ze starších, bude aktivním a provede ostatní daným tématem. Po projití aktivitami a přečtením pasáží k tématu, bude možné vyplnění online otázek na webu soutěže.

 

Věříme, že tato obměna bude požehnáním.
Radost z četby knihy knih přeje tým Stezky.

Zadání soutěže 2021 - ZDE

 

soutěž ze znalostí Bible pro děti, dospívající i dospělé

Stezku písmáků již tradičně spolupořádají Junák a Klub Pathfinder. Soutěž probíhá dvoukolově - první kolo se koná od roku 2017 po internetu.

Postupující se pak sejdou ke druhému kolu v Praze. Test je vždy vyhodnocen organizátory a správné odpovědi ohodnoceny body; v 1. kole všichni získávají zelený odznak soutěže, v 2. kole "vyhrávají" červený odznak soutěžící, kteří dosáhnou potřebného limitu bodů, avšak v tomto finálovém kole si všichni bez rozdílu vyberou pěknou knížku. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i skupiny (týmy), a to celkem ve třech věkových kategoriích pro děti a mládež, ve čtvrté kategorii dospělých soutěží pouze jednotlivci:

  • kategorie N (nejmladší) - do 10 let včetně
  • kategorie M (mladší) - 11 až 14 let včetně
  • kategorie S (starší) - 15 - 17 let včetně
  • kategorie P (pokročilí) - od 18 let výše

Při přihlášení elektronicky web automaticky zkontroluje již dosažený věk podle data narození a soutěžícího definitivně zařadí. 

V 1. ani ve 2. kole při vyplňování otázek soutěže již není dovoleno používat Bibli ani jiné pomůcky - děti i další soutěžící tak čerpají výhradně ze svých znalostí. Pro každý rok jsou v otázkách předloženy otázky vždy z předem určených biblických knih, takže soutěžící mají možnost se dopředu připravit.

Přehled otázek + graf účasti a úspěšnosti v letech 2000 do současnosti:

  • Otázky a odpovědi jednotlivých ročníků
  • Graf účasti a úspěšnosti v soutěži v průběhu let 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2021 - 22. ročník  ******

 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2020 - 21. ročník