Stezka písmáků

soutěž ze znalostí Bible pro děti, dospívající i dospělé

Pozvánka na druhé kolo 2018

Stezku písmáků již tradičně spolupořádají Junák a Klub Pathfinder. Soutěž probíhá dvoukolově - první kolo se koná od roku 2017 pouze po internetu. Postupující se pak sejdou ke druhému kolu v Praze. Test je vždy vyhodnocen organizátory a správné odpovědi ohodnoceny body; v 1. kole všichni získávají zelený odznak soutěže, v 2. kole "vyhrávají" červený odznak soutěžící, kteří dosáhnou potřebného limitu bodů, avšak v tomto finálovém kole si všichni bez rozdílu vyberou pěknou knížku. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i skupiny (týmy), a to celkem ve třech věkových kategoriích pro děti a mládež, ve čtvrté kategorii dospělých soutěží pouze jednotlivci:

  • kategorie N (nejmladší) - do 9 let včetně
  • kategorie M (mladší) - 10 až 12 let včetně
  • kategorie S (starší) - 13 - 17 let včetně
  • kategorie P (pokročilí) - od 18 let výše

V 1. ani ve 2. kole není při soutěži dovoleno používat Bibli ani jiné pomůcky - děti i další soutěžící tak čerpají výhradně ze svých znalostí. Pro každý rok jsou v otázkách předloženy otázky vždy z předem určených biblických knih, takže soutěžící mají možnost se dopředu připravit.

 

Přehled otázek + graf účasti a úspěšnosti v letech 2000 do současnosti:

  • Otázky a odpovědi jednotlivých ročníků
  • Graf účasti a úspěšnosti v soutěži v průběhu let 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2018 - 19. ročník  

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2017 - 18. ročník  

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2016 - 17. ročník